Strona autorki powieści przygodowych dla młodzieży Kroniki Saltamontes
Blog o książkach, podróżach, filozofowaniu i burzach mózgów
Kroniki Saltamontes Newsletter
Monika Marin Profil Facebook
Kroniki Saltamontes Profil Facebook
Kroniki Saltamontes Profil Instagram
Kroniki Saltamontes Profil Tik Tok

Polityka prywatności sklepu KronikiSaltamontes.pl

Definicje

Adres IP – indywidualny numer, który zazwyczaj posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały – wszelkie treści i informacje udostępnianie w Sklepie odpłatnie lub nieodpłatnie, także treści reklamowe.

Regulamin Sklepu – Regulamin składania zamówień w sklepie internetowym KronikiSaltamontes.pl

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kronikisaltamontes.pl wraz z produktami, materiałami i usługami, opisanymi w Regulaminie Sklepu i pośrednictwem za pośrednictwem sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca poprzez używanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów Sklepu, od chwili wywołania adresu internetowego Sklepu, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z adresem strony wywołanym w ten sposób.

Poufność i bezpieczeństwo

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników SOPL Pinus Media Piotr Kominiak z siedzibą w Szczecinie, ul. Ściegiennego 27/18, 70-354 Szczecin za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.kronikisaltamontes.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest firma SOPL Pinus Media Piotr Kominiak z siedzibą w Szczecinie, ul. Ściegiennego 27/18, 70-354 Szczecin. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Kontakt do administratora danych:
pinusmedia@pinusmedia.eu
SOPL Pinus Media Piotr Kominiak z siedzibą w Szczecinie, ul. Ściegiennego 27/18, 70-354 Szczecin.

Zgodnie z ustawą o RODO użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sklep i serwis internetowy Kronikisaltamontes.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji innych działań związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi serwisu KronikiSaltamontes.pl

Korzystamy z danych osobowych użytkowników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym KronikiSaltamontes.pl lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazali nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

 1. Realizacja umowy sprzedaży towarów ze Sklepu
  Przetwarzamy dane osobowe podane w ramach procesu zakupowego wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówienia. Wszystkie dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.
 2. Rejestracja w serwisie oraz założenie konta klienta
  Podstawą przetwarzania danych użytkownika jest umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Podanie danych osobowych użytkownika nie jest obowiązkowe, ale konieczne do realizacji umowy.
 3. Przeprowadzenie procesu reklamacji i zwrotu
  Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Wysyłka newslettera lub sms z informacją marketingową
  Użytkownik, który wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych może otrzymać na swój adres e-mail lub podany numer telefonu wiadomość reklamową, która dotyczy produktów i usług oferowanych przez Sklep.
  W tym wypadku podstawą przetwarzania danych użytkownika jest zgoda wyrażona dobrowolnie. Nie jest ona obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili korzystając z przygotowanych do tego narzędzi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 5. W celach statystycznych na użytek wewnętrzny Administratora
  Sklep i serwis zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych na użytek wewnętrzny, polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwój działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika

Sklep oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.

Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dane związane z przeglądaniem zawartości Sklepu

Sklep zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, w szczególności takie jak Logi Systemu, Adres IP, data i czas wizyty w Sklepie.

Sklep nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
Sklep wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy jakości funkcjonowania Sklepu.

Sklep stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, takich jak Facebook;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Sklep stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w Sklepie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu niektóre funkcje w Sklepie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Sklep używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Sklepu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Sklepu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

Sugerujemy, aby nie używać jednakowych haseł do wielu różnych kont.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszymi działem technicznym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych: pinusmedia@pinusmedia.eu