Strona autorki powieści przygodowych dla młodzieży Kroniki Saltamontes
Blog o książkach, podróżach, filozofowaniu i burzach mózgów
Kroniki Saltamontes Newsletter
Monika Marin Profil Facebook
Kroniki Saltamontes Profil Facebook
Kroniki Saltamontes Profil Instagram
Kroniki Saltamontes Profil Tik Tok

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem moich danych osobowych jest SOPL Pinus Media Piotr Kominiak z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, telefon: +48 791 511 222, e-mail: pinusmedia@pinusmedia.eu,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez SOPL Pinus Media Piotr Kominiak i o usługach świadczonych przez SOPL Pinus Media Piotr Kominiak, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania mi informacji, o których mowa w pkt 2) powyżej, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
  4. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  5. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przekazywania mi informacji, o których mowa w pkt 2) powyżej, przez SOPL Pinus Media Piotr Kominiak.